SO-WELL-AWARE

Tietoisuuden lisääminen kouluhyvinvoinnista

Tavoitteet: mitä projektin toteutuksella tavoitellaan?

Projektin tavoitteena on tukea opettajien tietoisuutta ja taitoja oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa inklusiivisissa kouluissa. Opettajia tuetaan oppilaiden hyvinvoinnin arvioinnin ja tukemisen osaamisessa (8-12 vuotiaat). Lisäksi projektilla pyritään kehittämään opettajien tietoteknisiä taitoja tukemalla heitä avoimesti saatavilla olevien opetusresurssien käyttämisessä kouluhyvinvoinnin kontekstissa. Lopuksi, projekti pyrkii tukemaan oppilaita, joilla on saattaa olla, tai on, ongelmia kouluhyvinvoinnin kanssa.

Toteutus: Millaista toimintaa olette toteuttamassa?

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään SO-WELL-AWARE -materiaali, joka sisältää helposti käytettävän verkossa toimivan arviointivälineen. Siihen kuuluu verkossa oleva opas sekä koulutuskokonaisuus, sisältäen tietoa kouluhyvinvoinnin merkityksestä sekä menetelmistä ja materiaaleista, joilla koululuokissa voidaan tukea oppilaiden hyvinvointia. Arviointityökalu yhdessä oppaan ja sen tukimateriaalin kanssa esitellään teoreettisesti perustellun ja käytännön opetustyöstä lähtevän opettajien koulutuksen kautta.  

Tulokset: Mitä tuloksia ja seurauksia projektista on odotettavissa

Työpaketti on suunniteltu kestävästi käytettäväksi avoimeksi opetusresurssiksi (OER) opettajille Euroopassa ja muissa maissa halki maailman, jotka haluavat arvioida ja tukea oppilaiden kouluhyvinvointia luokissaan. Materiaali sisältää verkossa toimivan arviointityökalun sekä käyttöoppaan sekä tukimateriaaleja. Projektin loputtua materiaalit ovat avoimesti saavissa englanniksi, suomeksi, ranskaksi, saksaksi ja portugaliksi projektin web-sivuilta. Näin monet opettajat ympäri maailman voivat hyötyä materiaaleista.